Σχετικά άρθρα

Γονείς και παιδιά

  • Η συζήτηση με τα παιδιά σας σχετικά με τη νευροϊνωμάτωση είναι μια πρόκληση για τους περισσότερους γονείς. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ακατάλληλοι για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς αυτό το έργο. Γνωρίζοντας τι να πείτε και πότε, χρειάζεται προετοιμασία και κάποια σκέψη. Δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση ότι είναι ο "σωστός" ή ο "λάθος" τρόπος. Ωστόσο, τα οφέλη της έναρξης αυτής της συζήτησης είναι θεμελιώδη ώστε το παιδί σας να αισθάνεται καλά. Είναι σημαντικό να βοηθήσετε τα παιδιά να κατανοήσουν την NF και να τα ενθαρρύνετε να μιλήσουν ανοιχτά γι 'αυτή: τι σημαίνει για αυτά